Masterplan binnenstad ontwikkeling | Deventer

opdrachtgever: gemeente Deventer
2005 - 2010
Scroll to Top

Wat in september 2009 begon als een advies voor het "vlottrekken" van het "Huis van Deventer", groeide vervolgens uit tot een studie voor de binnenstad, en zelfs voor de hele binnenstad+.

 

Deze studie heeft vorm gekregen in het document 'Deventer: een bericht aan de stad', waarin Fons Asselbergs en Jo Coenen hun mening over de toekomst van Deventer toelichten, waarbij de gepresenteerde schetsen dienen als een strategisch raamwerk, met een aantal scenario's van mogelijkheden.

 

In een samenhangende aanpak wordt rondom de verwachting van de bewoners, de werkers en de bezoekers binnen het actieplan onderscheid gemaakt tussen de stad met haar ruimtelijke kwaliteit en identiteit, de vitaliteit van de economie en de bereikbaarheid en het comfort van de stedelijke functies en het voorzieningenpatroon. De onmiskenbare onderlinge afhankelijkheid tussen deze drie aspecten moeten bij elke ruimtelijke en/of programmatisch maatregel in acht worden genomen. Als dat niet gebeurt, zal het besluit onvolkomen blijven en loopt men het risico dat zich bezwaren voordoen over het verwaarloosde aspect.

 

 

Het boek omvat onder meer een analyse van de binnenstad die zich concentreert op verschillende aspecten: historisch, geografisch, leegstand en dissonanten, dynamiek, knelpunten openbare ruimte. Hierbij is op drie verschillende manieren naar Deventer gekeken: - Vlak: kaart Deventer + kaart matjes, - Lijn: kaart analyses routes/entiteiten/verkeer, - Punten: schetsen en matrix van mogelijkheden

 

Vergelijkbaar project

• Supervisie stedenbouwkundig plan stadsdeelhart Schalkwijk, Haarlem (2004-2010)